14.4.. Ispisati trocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Provjera da li su cifre iste se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF i=j AND j=k THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14411004;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF i=j AND j=k THEN
     WRITELN(' trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index