14.4.. Ispisati trocifrene brojeve sa različitim prvom i trećom cifrom (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Provjera da li su cifre različite se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF i<>k THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14411005;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF i<>k THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index