14.4.. Ispisati sve trocifrene brojeve sa većom drugom cifrom od treće (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Provjera da li je druga cifra veća od treće se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF j > k THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14411007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF j > k THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index