14.4.. Ispisati sve trocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Provjera da li je druga cifra veća od 6 se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF j > 6 THEN. Primjer brojeva: 170, 171, 172, ..., 199, 270, 271,..., 299,...

Listing programa:

PROGRAM p14411008;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF j > 6 THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index