14.4.. Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 7 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje. Provjera da li je druga cifra veća od 6 se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF i+j+k < 7 THEN. Primjer brojeva: 100, 101, 102, ..., 105, 110, ,112, 113, 114, ..., 120,..., 123, ...

Listing programa:

PROGRAM p14411010;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF i+j+k < 7 THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index