14.4.. Ispisati trocifrene brojeve djeljive sa 2 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje. Provjera da li je trocifreni broj paran se izvodi u unutrašnjoj petlji provjerom samo zadnje cifre tj. logičkim izrazom IF k MOD 2 = 0 THEN. Da li je cifra na najnižem mjestu djeljiva sa 2.

Listing programa:

PROGRAM p14411011;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF k MOD 2 = 0 THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index