14.4.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre 2 a treća neparna (koristi tri petlje).

Listing programa:

program p14411022;
uses wincrt;
var
i, j, k : integer;
begin
for i := 1 to 9 do
for j := 0 to 9 do
for k := 0 to 9 do
  if ((i-j) = 2)  and (k mod 2 <> 0) then
    writeln('trocifreni broj ', i,j,k);
end.

Ispis na ekranu:

Index