14.4.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva veća od suma druge dvije cifre (koristi tri petlje).

Opis rješenja: Provjera se izvodi logičkim izrazom IF i > (j + k) THEN. Primjeri: 100, 200, 201, 210, 300, 301, 302, 310, 311, 320, 400,...

Listing programa:

PROGRAM p14411024.;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Prva veca od suma druge dvije cifre');
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF i > (j + k) THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index