14.4.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva manja od polovine suma druge dvije cifre (koristi tri petlje).

Listing programa:

program p14411025;
uses wincrt;
var
i, j, k : integer;
begin
for i := 1 to 9 do
for j := 0 to 9 do
for k := 0 to 9 do
if i < j*k/2 then
writeln('trocifreni broj ', i,j,k);
end.

Ispis na ekranu:

Index