14.19. Tabela ispisa dvocifrenih brojeva sa razlicitim uslovima djeljivosti.

Tabela logičkih izraza

Logički izraz

Zadaci

Parni brojevi - brojevi djeljivi sa 2.

i MOD 2 = 0

11, i 21

Naparni brojevi - brojeve koji nisu djeljivi sa 2.

i MOD 2 <> 0

12, i 22

Brojevi djeljivi sa 3.

i MOD 3 = 0

i 23

Brojevi koji nisu djeljivi sa 3.

i MOD 3 <> 0

i 24

Brojevi kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

i MOD 3 = 1

i 25

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

i MOD 3 <> 1

 

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

i MOD 3 = 2

 

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

i MOD 3 <> 2

i 27

Index