14.4.. Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Vanjska petlja je za ispis cifre stotica, a unutrašnja za ispis cifre desetica i jedinica. Cifre stotica počinju od 6 do 9, a ostale od 0 do 9.

Listing programa:

PROGRAM p14411002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 6 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index