abc PASCAL - Quiz - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Dozvoljeno je da ime varijable sadrži razmak?
Može konstanta.
Da.
Nije.
Zavisi od tipa.