abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Koji izraz odgovra tekstu: Broj koji se završava na cifru veću od 4
a MOD 4 > 0
4 MOD 10 > a
a MOD 10 > 4
a MOD 4 > 10