abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Da bismo dobili zadnje 2 cifre iz broja 4211 koristimo
4211 DIV 100
4211 MOD 100
4211 MOD 1
4211 MOD 1000