abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Da bismo dobili zadnju cifru iz broja 123 koristimo
10 MOD 123
123 MOD 1
123 MOD 10
123 MOD 100