abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Šta je uvijek netačno?
i MOD 2 = 3
i MOD 5 >< 3
i MOD 5 <> 3
i MOD 7 = 3