abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL x MOD 3 = 0
ostatak je 3
x nije djeljivo sa 3
x je djeljivo sa 3
ostatak je razlińćit od 3