abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL i MOD 7 <> 4
ostatak djeljenja i sa 7 je 4
ostatak djeljenja 7 sa 4 je i
ostatak djeljenja i sa 4 je 7
ostatak djeljenja i sa 7 je razlińćit od 4