abc PASCAL - Quiz - 6. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Koju vrijednost će imati varijabla z ako su vrijednosti varijabli x=-3, a=-2?
1
-5
5
-1