abc PASCAL - Quiz - 6. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Koja naredba predstavlja funkciju sa slike?
IF x > 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x < 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x > 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x >= 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;