abc PASCAL - Quiz - 7. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
5
3 4 5
Greška
3
2
Ništa
3 2