abc PASCAL - Quiz - 7. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
3 2
3 4 5
Ništa
5
Greška
3
2