abc PASCAL - Quiz - 7. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 5?
3 4 5
Greška
3
4
5
Ništa
3
5