abc PASCAL

Redni broj testa: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Deklaracije i definicije
Sistemska naredba
Ime
Ispis
Pridruživanje