abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina u CONST "KAMATA=7; PI:=3.14; PET=6; T/2=30;" izaberi ispravno ispisane dvije deklaracije:
KAMATA=7; PI:=3.14;
PI:=3.14; T/2=30;
PI:=3.14; PET=6;
KAMATA=7; PET=6;
PET=6; T/2=30;
KAMATA=7; T/2=30;