abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina "1234A, VAR, G643, MILE" izaberi ispravno ispisana 2 imena:
G643, MILE
1234A, G643
VAR, MILE
1234A, MILE
VAR, G643
1234A, VAR