abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Dozvoljeno je da ime varijable počinje cifrom?
Da.
Zavisi od tipa.
Može konstanta.
Nije.