abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina u CONST "SIN=0.5; DIV=3.14; PET=6; PI/2=90;" izaberi ispravno ispisane dvije deklaracije:
SIN=0.5; PE4=4;
DIV=3.14; PI/2=90;
SIN=0.5; DIV=3.14
DIV=3.14; PE4=4;
SIN=0.5; PI/2=90;
PE4=4; PI/2=90;