abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina "NOVO IME, 2PI, A_2, KONST" izaberi ispravno ispisana 2 imena:
NOVO IME, KONST
NOVO IME, A_2
2PI, KONST
NOVO IME, 2PI
A_2, KONST
2PI, A_2