abc PASCAL - Test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Dozvoljeno je da ime varijable bude rezervisana riječ?
Nije.
Da.
Može konstanta.
Zavisi od tipa.