abc PASCAL - Test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina "BROJ, A-2, A_2, T/2" izaberi ispravno ispisana 2 imena:
A-2, A_2
A-2, T/2
BROJ, T/2
A_2, T/2
BROJ, A-2
BROJ, A_2