abc PASCAL - Test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Dozvoljeno je da ime varijable sadrži razmak?
Može konstanta.
Da.
Nije.
Zavisi od tipa.