abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz TRUNC (12.69) , izaberi tačan rezultat:
14
13
12
11