abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz TURNC (6.36) , izaberi tačan rezultat:
5
7
8
6