abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 – ROUND (-1.9) , izaberi tačan rezultat:
-1
3
-3
1