abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz SQRT (9) – SQR (9) , izaberi tačan rezultat:
-78
0
81
78