abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz ROUND (9.99) , izaberi tačan rezultat:
11
4
10
5