abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz SQR (3-1) – SQR (3) - 1 , izaberi tačan rezultat:
0
6
-6
3