abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz ROUND (-9.99)-10/3 , izaberi tačan rezultat:
13,33
-13,33
-12,33
-6,67