abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Izaberi ispravno napisan izraz sa slike u Pascal-u
(-b - sqr (sqrt(b)-4*a*c))/2*a
-b - sqr (sqrt(b)-4*a*c))/(2*a)
(-b - sqrt (sqr(b)-4*a*c))/(2*a)
-b - sqrt (sqr(b)-4*a*c)/2*b