abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz TRUNC (4.57) , izaberi tačan rezultat:
4
6
5
3