abc PASCAL - Test bez slika - 3. dio

Pitanje broj: 1

Izaberi ispravno napisan izraz sa slike u Pascal-u
sqrt (sqrt(b)-4*a*c)/2*a
sqrt (sqr(b)-4*a*c)/2a
sqrt (sqr(b)-4*a*c)/(2*a)
sqrt (sqr(b-4*a*c))/2*b