abc PASCAL - Test bez slika - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 + ROUND (-2.6 + 2) , izaberi tačan rezultat:
0
1
4
5