abc PASCAL - Test bez slika - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 + ROUND (3.6) + 4 / 2 , izaberi tačan rezultat:
7
8
4
6