abc PASCAL - Test bez slika - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz ROUND (2.2) , izaberi tačan rezultat:
3
1
-2
2