abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

a MOD 2 = 1
ostatak je 2
ostatak je veći od 2
a je neparno
a je djeljivo sa 2