abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

5 MOD 3 =
3
2
0
5