abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 – 9 DIV 3 * 2 + 1 , izaberi tačan rezultat:
-8
1
-2
-4