abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji izraz odgovra tekstu: Broj koji se završava sa 7
a MOD 7 = 10
a MOD 7 = 0
a MOD 10 = 7
7 MOD 10 = a