abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 16 DIV 4 * 2 , izaberi tačan rezultat:
2
3
8
4