abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Šta je uvijek netačno?
i MOD 2 = 3
i MOD 5 <> 3
i MOD 7 = 3
i MOD 5 >< 3