abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

i MOD 7 = 4
ostatak djeljenja 7 sa 4 je i
ostatak djeljenja i sa 7 je razlińćit od 4
ostatak djeljenja i sa 7 je 4
ostatak djeljenja i sa 4 je 7