abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

i MOD 6 = 2
i je djeljivo sa 6
ostatak djeljenja sa 6 je 2
i je djeljivo sa 3
i = 6