abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 6 DIV 2 - 5 MOD 3 , izaberi tačan rezultat:
3
1
4
5