abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji izraz odgovra tekstu: Broj koji se završava sa 3
a MOD 10 = 3
a MOD 3 = 0
3 MOD 10 = a
a MOD 3 = 10