abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 12 DIV 3 - 4 MOD 3 , izaberi tačan rezultat:
2
5
3
1