abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji izraz odgovra tekstu: Broj koji se završava na cifru manju od 5
5 MOD 10 > a
a MOD 10 < 5
a MOD 5 < 10
a MOD 5 < 0