abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Da bismo dobili zadnju cifru iz broja 123 koristimo
123 MOD 10
10 MOD 123
123 MOD 100
123 MOD 1