abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

123 MOD 10 =
23
1
0
3