abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Da bismo dobili zadnje 2 cifre iz broja 4211 koristimo
4211 MOD 1000
4211 MOD 100
4211 DIV 100
4211 MOD 1