abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

7 DIV 4 =
4
0
3
1