abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Šta je tačno?
7 MOD 3 = 4
7 MOD 4 = 1
4 MOD 7 = 3
9 MOD 3 = 0