abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 16 DIV (4 * 2) , izaberi tačan rezultat:
2
1
0
4