abc PASCAL - Test sa slikama - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Deklaracije i definicije
Ispis
Ime
Sistemska naredba
Pridruživanje