abc PASCAL - Test sa slikama - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
WRITELN
END
PROGRAM
BEGIN
CONST
USES