abc PASCAL - Test bez slika - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
PROGRAM
USES
END
CONST
BEGIN
WRITELN