abc PASCAL - Test bez slika - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
END
PROGRAM
BEGIN
USES
CONST
WRITELN