abc PASCAL - Test bez slika - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
BEGIN
END
USES
PROGRAM
WRITELN
CONST