abc PASCAL - Test bez slika - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
USES
PROGRAM
END
BEGIN
WRITELN
CONST