abc PASCAL - Test sa slikama - 6. dio

Pitanje broj: 1

Izaberi tekst koji predstavlja naredbu na rednom broju 1 sa slike?
Ako je x > 0 tada je z := x-1 inače je z := x+3;
Ako je x <= 0 tada je z := x-1 inače je z := x+3;
Ako je x >= 0 tada je z := x+3 inače je z := x-1;
Ako je x < 0 tada je z := x+3 inače je z := x-1;