abc PASCAL - Test sa slikama - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koja naredba predstavlja funkciju sa slike?
IF x > 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x <= 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x < 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;
IF x >= 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;