abc PASCAL - Test sa slikama - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koja naredba je ekvivalentna sa naredbom na rednom broju 2?
ni jedna
1
4
3