abc PASCAL - Test sa slikama - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla z ako su vrijednosti varijabli x=3, a=2?
-1
5
1
-5