abc PASCAL - Test sa slikama - 6. dio

Pitanje broj: 1

Pri izračunavanju funkcije sa slike treba koristiti logički uslov.
x-y+SQR(z) < >1
x-y+SQR(z) < 0
x-y+SQR(z) >= 0
x-y <> 0