abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Izaberi tekst koji predstavlja naredbu na rednom broju 3 sa slike?
Ako je a neparno y:= 1/a inače je y :=1/(a+1).
Ako je a parno y:= 1/a inače je y :=1/(a+1).
Ako je a neparno y :=1/(a+1) inače je y:= 1/a.
Ako je a neparno y:= 1/a inače je y :=1/a+1.