abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla z ako su vrijednosti varijabli x=-3, a=-2?
5
1
-5
-1