abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla z ako je vrijednost varijable x=3?
6
5
2
4