abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla y ako su vrijednosti varijabli a=3, b=2?
5
1
-1
2