abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla z ako su vrijednosti varijabli x=-2, a=-3?
-5
-1
5
1