abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Koja naredba je ekvivalentna sa naredbom na rednom broju 2?
4
3
1
ni jedna