abc PASCAL - Test bez slika - 6. dio

Pitanje broj: 1

Pri izračunavanju funkcije sa slike treba koristiti logički uslov.
2*x-1 <>0
2*x-1 <>2
2*x-1 <0
3*x+8<>0