abc PASCAL - Test sa slikama - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 5?
3 4 5
5
Ništa
Greška
3
4
5
3