abc PASCAL - Test sa slikama - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
Greška
2
3
5
Ništa
3 2
3
2