abc PASCAL - Test sa slikama - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 5?
Greška
Ništa
5
3
4
5
3
3 4 5