abc PASCAL - Test sa slikama - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
2
3
3 2
Ništa
3
2
5
Greška