abc PASCAL - Test sa slikama - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
3 4 5
Ništa
3
2
Greška
3 2
5