abc PASCAL - Test bez slika - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
3
2 3
Ništa
Greška
3
2
3 2