abc PASCAL - Test bez slika - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
5
2 3
2
3
3
2
3 2