abc PASCAL - Test bez slika - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 3?
3
4
5
3 4 5
Greška
Ništa
3
5