abc PASCAL - Test bez slika - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 3?
Greška
3
5
3
4
5
Ništa
3 4 5