abc PASCAL - Test bez slika - 7. dio

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 2?
5
3 2
3
2
Greška
Ništa
3 4 5