abc PASCAL - bez slika

Pitanje broj: 1

Za izraz ROUND (9.99) , izaberi tačan rezultat:
4
5
10
11