abc PASCAL - bez slika

Pitanje broj: 1

Šta se ispisuje izvođenjem maredbi sa slike ako se učita 5?
3 4 5
3
3
4
5
Greška
5
Ništa