abc PASCAL - bez slika

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
USES
PROGRAM
BEGIN
END
WRITELN
CONST