abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   C
   C++
   Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)
 69.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 70.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 72.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 73.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 74.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 75.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 76.     Quiz - Test


 77.   RAZGRANATA STRUKTURA
 78.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 79.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 80.     Količnik i recipročna vrijednost
 81.     Kvadratni korijen
 82.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 83.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 84.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 85.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 86.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 87.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 88.     CASE naredba - teorijska priprema
 89.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 90.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 91.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 92.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 93.        CASE naredba - Pascal i Java program
 94.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 95.     Quiz - Test


 96.   CIKLIČNA STRUKTURA
 97.   FOR petlja
 98.     FOR petlja - teorijska priprema
 99.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 100.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 101.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 102.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 103.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 104.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 105.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 107.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 108.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 109.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 110.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 111.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 112.        FOR petlja - Pascal program i Java programi
 113.   WHILE petlja
 114.     WHILE petlja - teorijska priprema
 115.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 116.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 117.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 118.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 119.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 120.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 121.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 122.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 123.   REPEAT petlja
 124.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 125.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 126.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 127.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 128.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 129.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 130.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 131.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 132.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 133.        Quiz - Test


 134. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 135.     Primjeri i zadaci
 136.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 137.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 138.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 139.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 140.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 141.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 142.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 143.   NIZ /ARRAY/
 144.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 145.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 146.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 147.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 148.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 149.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 150.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 151.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci


 152. STRING
 153.     STRING - Primjeri i zadaci


 154.   POTPROGRAMI
 155.     Procedure /PROCEDURE/
 156.     Funkcije /FUNCTION/
 157.     Funkcije i procedure primjeri


 158. GRAFIKA
 159.     Geometrijski likovi
 160.     Prikaz funkcija u Pascalu


 161. DODACI
 162.     Standardne funkcije u Pascalu


 163. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 164.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 165.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 166.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 167.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 168.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 169.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 170.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 171.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 172. Quiz - Test
 173.     Quiz - Test