abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   C
   C++
   Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)
 69.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 70.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 72.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 73.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 74.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 75.     Quiz - Test


 76.   RAZGRANATA STRUKTURA
 77.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 78.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 79.     Količnik i recipročna vrijednost
 80.     Kvadratni korijen
 81.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 82.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 83.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 84.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 85.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 86.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 87.     CASE naredba - teorijska priprema
 88.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 89.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 90.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 91.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 92.        CASE naredba - Pascal i Java program
 93.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 94.     Quiz - Test


 95.   CIKLIČNA STRUKTURA
 96.   FOR petlja
 97.     FOR petlja - teorijska priprema
 98.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 99.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 100.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 101.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 102.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 103.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 104.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 105.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 107.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 108.   WHILE petlja
 109.     WHILE petlja - teorijska priprema
 110.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 111.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 112.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 113.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 114.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 115.   REPEAT petlja
 116.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 117.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 118.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 119.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 120.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 121.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 122.        Quiz - Test


 123. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 124.     Primjeri i zadaci
 125.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 126.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 127.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 128.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 129.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 130.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 131.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 132.   NIZ /ARRAY/
 133.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 134.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 135.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 136.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 137.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 138.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 139.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 140.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci


 141. STRING
 142.     STRING - Primjeri i zadaci


 143.   POTPROGRAMI
 144.     Procedure /PROCEDURE/
 145.     Funkcije /FUNCTION/
 146.     Funkcije i procedure primjeri


 147. GRAFIKA
 148.     Geometrijski likovi
 149.     Prikaz funkcija u Pascalu


 150. DODACI
 151.     Standardne funkcije u Pascalu


 152. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 153.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 154.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 155.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 156.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 157.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 158.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 159.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 160.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 161. Quiz - Test
 162.     Quiz - Test