abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 4.    Uvod
 5. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 6.     Teorijski uvod
 7.     Teorijska priprema
 8.     Pascal programi i algoritmi
 9.     Primjeri i zadaci
 10.     Zajedničke odlike zadataka
 11.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 12.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 13.     Algorimi i programski jezici

 14.     Provjera QUIZ
 15.     Provjera - Test priprema
 16.     Provjera TEST
 17.   TEORIJESKA PRIPREMA
 18.     O programskom jeziku Pascal
 19.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 20.     Blok /BLOCK/
 21.     2. Sintaksni dijagram
 22.       2.1. Sintaksni dijagram
 23.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 24.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 25.       Programski jezici
 26.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 27.       Faze razvoja programa
 28.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 29.       Kad koristitiIDE?
 30.       Startanje TURBO PASCAL-a
 31.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 32.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 33.       Elementi dijalog prozora

 34.     3.10 Dev Pascal
 35.       Startanje DEV PASCAL radno okruženja
 36.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 37.       Kopiranje programa, kompajliranje i izvođenje DEV PASCAL programa

 38.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 39.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 40.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 41.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 42.       4.4. Program /PROGRAM/
 43.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 44.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 45.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 46.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 47.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 48.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 49.       4.11. Deklarisanje bloka
 50.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 51.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 52.       5.1. Pojam tipa podataka
 53.       5.2. Vrste tipova
 54.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 55.       5.4. Realni tip /REAL/
 56.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 57.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 58.       5.7. Skalarni tip
 59.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 60.     Aritmetički operatori u Pascalu
 61.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 62.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 63.     Pisanje izraza u Pascalu
 64.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 65.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 66.     Quiz - Test


 67.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 68.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND

 69.   LINIJSKA STRUKTURA
 70.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 71.     Izlaz WRITE(LN)
 72.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 73.     Operatori u Pascalu
 74.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 75.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 76.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 77.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 78.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 79.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 80.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 81.     Linijska struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 83.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 84.        Linijska struktura - Algoritam, Pascal program i Java
 85.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo Pascal i BASIC
 86.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo Pascal i Python
 87.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo Pascal i C
 88.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo Pascal i C++
 89.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo Pascal i Java

 90.     Quiz - Test


 91.   RAZGRANATA STRUKTURA
 92.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 93.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 94.     Količnik i recipročna vrijednost
 95.     Kvadratni korijen
 96.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 97.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 98.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 99.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 100.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 101.     Razgranata struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 102.     Razgranata struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 103.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 104.     CASE naredba - teorijska priprema
 105.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 106.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 107.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i C++
 108.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i Java
 109.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i Java
 110.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i C++

 111.     Quiz - Test


 112.   CIKLIČNA STRUKTURA
 113.   FOR petlja
 114.     FOR petlja - teorijska priprema
 115.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 116.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 117.     FOR petlja - BASIC i PASCAL programi
 118.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 119.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 120.     FOR petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 121.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 122.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 123.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 124.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 125.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 126.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 127.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 128.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 129.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 130.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 131.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 132.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 133.   FOR petlja - Pelja u petlji
 134.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 135.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 136.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 137.   WHILE petlja
 138.     WHILE petlja - teorijska priprema
 139.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 140.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 141.     WHILE petlja - BASIC i PASCAL programi
 142.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 143.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 144.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 145.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 146.     WHILE petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 147.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 148.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 149.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 150.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 151.   REPEAT petlja
 152.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 153.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 154.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 155.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 156.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 157.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 158.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 159.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 160.     REPEAT-UNTIL petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 161.     Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 162.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 163.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 164.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 165. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 166.     Primjeri i zadaci
 167.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 168.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 169.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 170.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 171.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 172.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 173.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

 174.     Quiz - Test


 175.   NIZ /ARRAY/
 176.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 177.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 178.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Frejm /FRAMES/
 179.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 180.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Frejm /FRAMES/
 181.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 182.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza
 183.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 184.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 185.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 186.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 187.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 188.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 189.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 190.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 191.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 192.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 193.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 194. STRING
 195.     STRING - Primjeri i zadaci
 196.     STRING - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/


 197.   POTPROGRAMI
 198.     Procedure /PROCEDURE/
 199.     Funkcije /FUNCTION/
 200.     Funkcije i procedure primjeri


 201. GRAFIKA
 202.     Geometrijski likovi
 203.     Prikaz funkcija u Pascalu


 204. DODACI
 205.     Standardne funkcije u Pascalu


 206. Kombinovani zadaci
 207.     Kombinovani zadaci 1 - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 208.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 209.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Pascalu


 210. Dodatak: Rješenja zadataka sa prikazom programskog koda u više programskih jezika
 211.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 212.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 213.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 214.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 215.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 216.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 217.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 218.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 219. Quiz - Test
 220.     Quiz - Test