abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora

 31.     3.10 Dev Pascal
 32.       Startanje DEV PASCAL radno okruženja
 33.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 34.       Kopiranje programa, kompajliranje i izvođenje DEV PASCAL programa

 35.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 36.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 37.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 38.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 39.       4.4. Program /PROGRAM/
 40.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 41.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 42.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 43.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 44.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 45.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 46.       4.11. Deklarisanje bloka
 47.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 48.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 49.       5.1. Pojam tipa podataka
 50.       5.2. Vrste tipova
 51.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 52.       5.4. Realni tip /REAL/
 53.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 54.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 55.       5.7. Skalarni tip
 56.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 57.     Aritmetički operatori u Pascalu
 58.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 59.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 60.     Pisanje izraza u Pascalu
 61.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 62.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 63.     Quiz - Test


 64.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 65.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND

 66.   LINIJSKA STRUKTURA
 67.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Izlaz    WRITE(LN)
 69.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 70.     Operatori u Pascalu
 71.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 72.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 73.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 74.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 75.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 76.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 77.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 78.     Linijska struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 79.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 80.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 81.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 82.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 83.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 84.     Quiz - Test


 85.   RAZGRANATA STRUKTURA
 86.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 87.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 88.     Količnik i recipročna vrijednost
 89.     Kvadratni korijen
 90.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 91.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 92.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 93.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 94.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 95.     Razgranata struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 96.     Razgranata struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 97.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 98.     CASE naredba - teorijska priprema
 99.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 100.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 101.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 102.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 103.        CASE naredba - Pascal i Java program
 104.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 105.     Quiz - Test


 106.   CIKLIČNA STRUKTURA
 107.   FOR petlja
 108.     FOR petlja - teorijska priprema
 109.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 110.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 111.     FOR petlja - BASIC i PASCAL programi
 112.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 113.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 114.     FOR petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 115.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 116.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 117.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 118.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 119.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 120.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 121.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 122.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 123.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 124.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 125.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 126.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 127.   FOR petlja - Pelja u petlji
 128.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 129.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 130.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 131.   WHILE petlja
 132.     WHILE petlja - teorijska priprema
 133.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 134.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 135.     WHILE petlja - BASIC i PASCAL programi
 136.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 137.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 138.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 139.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 140.     WHILE petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 141.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 142.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 143.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 144.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 145.   REPEAT petlja
 146.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 147.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 148.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 149.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 150.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 151.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 152.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 153.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 154.     REPEAT-UNTIL petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 155.     Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 156.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 157.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 158.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 159. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 160.     Primjeri i zadaci
 161.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 162.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 163.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 164.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 165.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 166.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 167.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

 168.     Quiz - Test


 169.   NIZ /ARRAY/
 170.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 171.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 172.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Frejm /FRAMES/
 173.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 174.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Frejm /FRAMES/
 175.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 176.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza
 177.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 178.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 179.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 180.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 181.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 182.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 183.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 184.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 185.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 186.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 187.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 188. STRING
 189.     STRING - Primjeri i zadaci
 190.     STRING - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/


 191.   POTPROGRAMI
 192.     Procedure /PROCEDURE/
 193.     Funkcije /FUNCTION/
 194.     Funkcije i procedure primjeri


 195. GRAFIKA
 196.     Geometrijski likovi
 197.     Prikaz funkcija u Pascalu


 198. DODACI
 199.     Standardne funkcije u Pascalu


 200. Kombinovani zadaci
 201.     Kombinovani zadaci 1 - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 202.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 203.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Pascalu


 204. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 205.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 206.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 207.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 208.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 209.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 210.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 211.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 212.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 213. Quiz - Test
 214.     Quiz - Test