abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   C
   C++
   Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)
 69.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 70.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 72.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 73.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 74.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 75.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 76.     Quiz - Test


 77.   RAZGRANATA STRUKTURA
 78.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 79.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 80.     Količnik i recipročna vrijednost
 81.     Kvadratni korijen
 82.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 83.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 84.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 85.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 86.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 87.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 88.     CASE naredba - teorijska priprema
 89.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 90.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 91.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 92.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 93.        CASE naredba - Pascal i Java program
 94.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 95.     Quiz - Test


 96.   CIKLIČNA STRUKTURA
 97.   FOR petlja
 98.     FOR petlja - teorijska priprema
 99.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 100.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 101.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 102.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 103.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 104.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 105.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 107.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 108.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 109.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 110.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 111.        FOR petlja - Pascal program i Java programi
 112.   WHILE petlja
 113.     WHILE petlja - teorijska priprema
 114.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 115.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 116.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 117.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 118.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 119.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 120.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 121.   REPEAT petlja
 122.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 123.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 124.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 125.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 126.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 127.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 128.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 129.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 130.        Quiz - Test


 131. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 132.     Primjeri i zadaci
 133.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 134.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 135.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 136.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 137.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 138.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 139.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 140.   NIZ /ARRAY/
 141.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 142.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 143.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 144.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 145.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 146.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 147.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 148.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci


 149. STRING
 150.     STRING - Primjeri i zadaci


 151.   POTPROGRAMI
 152.     Procedure /PROCEDURE/
 153.     Funkcije /FUNCTION/
 154.     Funkcije i procedure primjeri


 155. GRAFIKA
 156.     Geometrijski likovi
 157.     Prikaz funkcija u Pascalu


 158. DODACI
 159.     Standardne funkcije u Pascalu


 160. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 161.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 162.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 163.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 164.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 165.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 166.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 167.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 168.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 169. Quiz - Test
 170.     Quiz - Test