abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   C
   C++
   Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 69.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 70.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 72.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 73.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 74.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 75.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 76.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 77.     Quiz - Test


 78.   RAZGRANATA STRUKTURA
 79.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 80.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 81.     Količnik i recipročna vrijednost
 82.     Kvadratni korijen
 83.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 84.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 85.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 86.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 87.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 88.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 89.     CASE naredba - teorijska priprema
 90.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 91.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 92.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 93.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 94.        CASE naredba - Pascal i Java program
 95.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 96.     Quiz - Test


 97.   CIKLIČNA STRUKTURA
 98.   FOR petlja
 99.     FOR petlja - teorijska priprema
 100.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 101.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 102.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 103.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 104.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 105.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 107.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 108.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 109.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 110.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 111.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 112.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 113.        FOR petlja - Pascal program i Java programi
 114.   WHILE petlja
 115.     WHILE petlja - teorijska priprema
 116.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 117.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 118.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 119.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 120.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 121.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 122.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 123.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 124.   REPEAT petlja
 125.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 126.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 127.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 128.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 129.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 130.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 131.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 132.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 133.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 134.        Quiz - Test


 135. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 136.     Primjeri i zadaci
 137.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 138.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 139.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 140.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 141.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 142.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 143.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 144.   NIZ /ARRAY/
 145.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 146.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 147.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 148.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 149.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 150.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 151.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 152.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci


 153. STRING
 154.     STRING - Primjeri i zadaci


 155.   POTPROGRAMI
 156.     Procedure /PROCEDURE/
 157.     Funkcije /FUNCTION/
 158.     Funkcije i procedure primjeri


 159. GRAFIKA
 160.     Geometrijski likovi
 161.     Prikaz funkcija u Pascalu


 162. DODACI
 163.     Standardne funkcije u Pascalu


 164. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 165.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 166.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 167.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 168.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 169.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 170.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 171.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 172.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 173. Quiz - Test
 174.     Quiz - Test