abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 4.    Uvod
 5. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 6.     Teorijski uvod
 7.     Teorijska priprema
 8.     Pascal programi i algoritmi
 9.     Primjeri i zadaci
 10.     Zajedničke odlike zadataka
 11.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 12.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 13.     Algorimi i programski jezici

 14.     Provjera QUIZ
 15.     Provjera - Test priprema
 16.     Provjera TEST
 17.   TEORIJESKA PRIPREMA
 18.     O programskom jeziku Pascal
 19.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 20.     Blok /BLOCK/
 21.     2. Sintaksni dijagram
 22.       2.1. Sintaksni dijagram
 23.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 24.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 25.       Programski jezici
 26.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 27.       Faze razvoja programa
 28.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 29.       Kad koristitiIDE?
 30.       Startanje TURBO PASCAL-a
 31.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 32.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 33.       Elementi dijalog prozora

 34.     3.10 Dev Pascal
 35.       Startanje DEV PASCAL radno okruženja
 36.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 37.       Kopiranje programa, kompajliranje i izvođenje DEV PASCAL programa

 38.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 39.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 40.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 41.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 42.       4.4. Program /PROGRAM/
 43.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 44.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 45.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 46.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 47.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 48.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 49.       4.11. Deklarisanje bloka
 50.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 51.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 52.       5.1. Pojam tipa podataka
 53.       5.2. Vrste tipova
 54.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 55.       5.4. Realni tip /REAL/
 56.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 57.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 58.       5.7. Skalarni tip
 59.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 60.     Aritmetički operatori u Pascalu
 61.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 62.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 63.     Pisanje izraza u Pascalu
 64.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 65.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 66.     Quiz - Test


 67.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 68.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND

 69.   LINIJSKA STRUKTURA
 70.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 71.     Izlaz    WRITE(LN)
 72.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 73.     Operatori u Pascalu
 74.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 75.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 76.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 77.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 78.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 79.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 80.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 81.     Linijska struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 83.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 84.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 85.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 86.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 87.     Quiz - Test


 88.   RAZGRANATA STRUKTURA
 89.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 90.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 91.     Količnik i recipročna vrijednost
 92.     Kvadratni korijen
 93.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 94.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 95.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 96.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 97.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 98.     Razgranata struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 99.     Razgranata struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 100.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 101.     CASE naredba - teorijska priprema
 102.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 103.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 104.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 105.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 106.        CASE naredba - Pascal i Java program
 107.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 108.     Quiz - Test


 109.   CIKLIČNA STRUKTURA
 110.   FOR petlja
 111.     FOR petlja - teorijska priprema
 112.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 113.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 114.     FOR petlja - BASIC i PASCAL programi
 115.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 116.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 117.     FOR petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 118.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 119.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 120.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 121.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 122.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 123.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 124.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 125.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 126.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 127.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 128.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 129.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 130.   FOR petlja - Pelja u petlji
 131.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 132.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 133.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 134.   WHILE petlja
 135.     WHILE petlja - teorijska priprema
 136.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 137.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 138.     WHILE petlja - BASIC i PASCAL programi
 139.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 140.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 141.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 142.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 143.     WHILE petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 144.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 145.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 146.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 147.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 148.   REPEAT petlja
 149.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 150.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 151.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 152.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 153.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 154.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 155.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 156.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 157.     REPEAT-UNTIL petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 158.     Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 159.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 160.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 161.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 162. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 163.     Primjeri i zadaci
 164.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 165.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 166.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 167.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 168.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 169.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 170.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

 171.     Quiz - Test


 172.   NIZ /ARRAY/
 173.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 174.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 175.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Frejm /FRAMES/
 176.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 177.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Frejm /FRAMES/
 178.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 179.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza
 180.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 181.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 182.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 183.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 184.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 185.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 186.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 187.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 188.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 189.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 190.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 191. STRING
 192.     STRING - Primjeri i zadaci
 193.     STRING - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/


 194.   POTPROGRAMI
 195.     Procedure /PROCEDURE/
 196.     Funkcije /FUNCTION/
 197.     Funkcije i procedure primjeri


 198. GRAFIKA
 199.     Geometrijski likovi
 200.     Prikaz funkcija u Pascalu


 201. DODACI
 202.     Standardne funkcije u Pascalu


 203. Kombinovani zadaci
 204.     Kombinovani zadaci 1 - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 205.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 206.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Pascalu


 207. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 208.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 209.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 210.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 211.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 212.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 213.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 214.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 215.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 216. Quiz - Test
 217.     Quiz - Test