abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   C
   C++
   Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)
 69.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 70.        Quiz - Test


 71.   RAZGRANATA STRUKTURA
 72.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 73.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 74.     Količnik i recipročna vrijednost
 75.     Kvadratni korijen
 76.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 77.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 78.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 79.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 80.     CASE naredba - teorijska priprema
 81.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 82.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 83.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 84.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 85.        Quiz - Test


 86.   CIKLIČNA STRUKTURA
 87.   FOR petlja
 88.     FOR petlja - teorijska priprema
 89.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 90.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 91.     FOR petlja - primjeri i zadaci
 92.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 93.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 94.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 95.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 96.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 97.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 98.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 99.   WHILE petlja
 100.     WHILE petlja - teorijska priprema
 101.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 102.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 103.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 104.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 105.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 106.   REPEAT petlja
 107.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 108.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 109.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 110.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 111.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 112.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 113.        Quiz - Test


 114. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 115.     Primjeri i zadaci
 116.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 117.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 118.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 119.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 120.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 121.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 122.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 123.   NIZ /ARRAY/
 124.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 125.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 126.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 127.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 128.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 129.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 130.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 131.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci


 132. STRING
 133.     STRING - Primjeri i zadaci


 134.   POTPROGRAMI
 135.     Procedure /PROCEDURE/
 136.     Funkcije /FUNCTION/
 137.     Funkcije i procedure primjeri


 138. GRAFIKA
 139.     Geometrijski likovi
 140.     Prikaz funkcija u Pascalu


 141. DODACI
 142.     Standardne funkcije u Pascalu


 143. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 144.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 145.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 146.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 147.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 148.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 149.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 150.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 151.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 152. Quiz - Test
 153.     Quiz - Test