abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PYTHON - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Aleksandar Kelečević, Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 4.   Uvod u Python
 5.     Operatori
 6.     Naredba ispisa - print
 7.     Naredba ulaza - input
 8.     Generisanje slučajanog broja /RANDOM/ - funkcija random
 9.     Izdvajanje cifara


 10.   LINIJSKA STRUKTURA
 11.     Linijska struktura - Algoritmi i Python programi
 12.     Linijska struktura - BASIC i Python programi
 13.     Linijska struktura - Dev-Pascal i Python programi
 14.     Linijska struktura - Python programi - Frejm /FRAMES/
 15.     Linijska struktura - Izdvajanje cifara - Frejm /FRAMES/
 16.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Python-u

 17.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 18.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64


 19.   RAZGRANATA STRUKTURA
 20.     Razgranata struktura - Python - Operatori poređenja
 21.     Razgranata struktura - Python - Logičke vrijednosti tačno ili netačno (istina i laž) /True i False/
 22.     Razgranata struktura - Algoritmi i Python programi
 23.     Razgranata struktura - BASIC i Python programi
 24.     Razgranata struktura - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 25.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Python-u

 26.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 27.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 723
 28.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 724

 29.        Provjera znanja - Razgranata struktura (Quiz - test)
 30.        Razgranata struktura - Oba - Quiz 2. dio
 31.        Razgranata struktura - Test priprema - Oba 2. dio
 32.        Razgranata struktura - Oba 2. dio


 33.   CIKLIČNA STRUKTURA
 34.   FOR petlja
 35.     FOR petlja - Teorijska priprema
 36.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 37.     FOR petlja - BASIC i Python programi
 38.     FOR petlja - Pascal i Python programi
 39.     FOR petlja - Java i Python programi
 40.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 41.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 42.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 43.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

 44.   Pelja u petlji
 45.     Petlja u petlji - Programski jezici Python i C programi
 46.     Pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 47.     Pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 48.   WHILE petlja
 49.     WHILE petlja - Algoritmi i Python programi
 50.     WHILE petlja - Programski jezici BASIC i Python programi
 51.     WHILE petlja - Programski jezici Python i C programi
 52.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 53.     WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 54.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 55.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 56.   DO WHILE petlja
 57.     DO-WHILE petlja - BASIC i Python programi
 58.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 59.     DO-WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 60.     Zadaci bez rješenja za DO-WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 61.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u


 62.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 63.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 64.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 65.   NIZ
 66.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 67.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 68.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Python programi - Frejm /FRAMES/
 69.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Python-u

 70.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 71.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 72.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Python programi - Frejm /FRAMES/
 73.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Zadaci bez rješenja u Python-u


 74.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 75.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Python-u


 76.   Lista
 77.     Lista - Zabilješke sa predavanja
 78.     Lista - List Comprehensions - Frejm /FRAMES/
 79.     Lista - List Comprehensions - Zadaci bez rješenja u Python-u


 80.   String
 81.     String - Python programi - Frejm /FRAMES/
 82.     String - Zadaci bez rješenja u Python-u


 83.   TUPLE
 84.     TUPLE - Zabilješke sa predavanja


 85.   Riječnik /DICTIONARY/
 86.     Riječnik /DICTIONARY/ - Zabilješke sa predavanja


 87.   Funkcije /FUNCTIONS/
 88.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Frejm /FRAMES/
 89.     Funkcija /FUNCTION/ - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 90.   Riješeni zadaci
 91.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u
 92.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Python
 93.     Kombinovani zadaci 3 - Gotovi programi - priprema za aplikacije


 94. Dodaci /APPENDIX/
 95.    Izbor2 /CAMP2/
 96.    Genetski algoritam