abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Python
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PYTHON - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Aleksandar Kelečević, Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 4.   Uvod u Python
 5.     Operatori
 6.     Naredba ispisa - print
 7.     Naredba ulaza - input


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - Algoritmi i Python programi
 10.     Linijska struktura - BASIC i Python programi
 11.     Linijska struktura - Dev-Pascal i Python programi
 12.     Linijska struktura - Python programi - Frejm /FRAMES/
 13.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Python-u


 14.   RAZGRANATA STRUKTURA
 15.     Razgranata struktura - Python - Operatori poređenja
 16.     Razgranata struktura - Python - Logičke vrijednosti tačno ili netačno (istina i laž) /True i False/
 17.     Razgranata struktura - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 18.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Python-u


 19.   CIKLIČNA STRUKTURA
 20.   FOR petlja
 21.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 22.     FOR petlja - BASIC i Python programi
 23.     FOR petlja - Pascal i Python programi
 24.     FOR petlja - Java i Python programi
 25.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 26.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 27.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 28.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

 29.   Pelja u petlji
 30.     Pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 31.     Pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 32.   WHILE petlja
 33.     WHILE petlja - Algoritmi i Python programi
 34.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 35.     WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 36.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 37.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 38.   DO WHILE petlja
 39.     DO-WHILE petlja - BASIC i Python programi
 40.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 41.     DO-WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 42.     Zadaci bez rješenja za DO-WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 43.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u


 44.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 45.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 46.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 47.   NIZ
 48.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 49.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 50.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Python programi - Frejm /FRAMES/
 51.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Python-u

 52.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 53.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 54.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Python programi - Frejm /FRAMES/
 55.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Zadaci bez rješenja u Python-u


 56.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 57.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Python-u


 58.   Lista
 59.     Lista - Zabilješke sa predavanja
 60.     Lista - List Comprehensions - Frejm /FRAMES/
 61.     Lista - List Comprehensions - Zadaci bez rješenja u Python-u


 62.   String
 63.     String - Zadaci bez rješenja u Python-u


 64.   TUPLE
 65.     TUPLE - Zabilješke sa predavanja


 66.   Riječnik /DICTIONARY/
 67.     Riječnik /DICTIONARY/ - Zabilješke sa predavanja


 68.   Funkcije /FUNCTIONS/
 69.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Frejm /FRAMES/
 70.     Funkcija /FUNCTION/ - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 71.   Riješeni zadaci
 72.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u
 73.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Python


 74. Dodaci /APPENDIX/
 75.    Izbor2 /CAMP2/
 76.    Genetski algoritam