abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Python
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PYTHON - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Aleksandar Kelečević, Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 4.   Uvod u Python
 5.     Operatori
 6.     Naredba ispisa - print
 7.     Naredba ulaza - input


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - Algoritmi i Python programi
 10.     Linijska struktura - BASIC i Python programi
 11.     Linijska struktura - Dev-Pascal i Python programi
 12.     Linijska struktura - Python programi - Frejm /FRAMES/
 13.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Python-u

 14.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 15.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64


 16.   RAZGRANATA STRUKTURA
 17.     Razgranata struktura - Python - Operatori poređenja
 18.     Razgranata struktura - Python - Logičke vrijednosti tačno ili netačno (istina i laž) /True i False/
 19.     Razgranata struktura - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 20.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Python-u

 21.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 22.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 723
 23.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 724

 24.        Provjera znanja - Razgranata struktura (Quiz - test)
 25.        Razgranata struktura - Oba - Quiz 2. dio
 26.        Razgranata struktura - Test priprema - Oba 2. dio
 27.        Razgranata struktura - Oba 2. dio


 28.   CIKLIČNA STRUKTURA
 29.   FOR petlja
 30.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 31.     FOR petlja - BASIC i Python programi
 32.     FOR petlja - Pascal i Python programi
 33.     FOR petlja - Java i Python programi
 34.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 35.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 36.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 37.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

 38.   Pelja u petlji
 39.     Pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 40.     Pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 41.   WHILE petlja
 42.     WHILE petlja - Algoritmi i Python programi
 43.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 44.     WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 45.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 46.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 47.   DO WHILE petlja
 48.     DO-WHILE petlja - BASIC i Python programi
 49.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 50.     DO-WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 51.     Zadaci bez rješenja za DO-WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 52.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u


 53.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 54.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 55.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 56.   NIZ
 57.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 58.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 59.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Python programi - Frejm /FRAMES/
 60.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Python-u

 61.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 62.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 63.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Python programi - Frejm /FRAMES/
 64.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Zadaci bez rješenja u Python-u


 65.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 66.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Python-u


 67.   Lista
 68.     Lista - Zabilješke sa predavanja
 69.     Lista - List Comprehensions - Frejm /FRAMES/
 70.     Lista - List Comprehensions - Zadaci bez rješenja u Python-u


 71.   String
 72.     String - Zadaci bez rješenja u Python-u


 73.   TUPLE
 74.     TUPLE - Zabilješke sa predavanja


 75.   Riječnik /DICTIONARY/
 76.     Riječnik /DICTIONARY/ - Zabilješke sa predavanja


 77.   Funkcije /FUNCTIONS/
 78.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Frejm /FRAMES/
 79.     Funkcija /FUNCTION/ - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 80.   Riješeni zadaci
 81.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u
 82.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Python


 83. Dodaci /APPENDIX/
 84.    Izbor2 /CAMP2/
 85.    Genetski algoritam