Windows Explorer

II Rad sa folderima

Kreiranje foldera

Folderi se mogu krerati na dva načina:

 

Izabrati folder gdje kreiramo podfolder.

Na File meniju izaberite New i zatim kliknite na Folder.

Novi folder pojaviće se na desnoj strani prozora. Umijesto ''New folder'' stavite naziv foldera.

 

ili
  1. Klikom sekundarne tipke miša na prazan prostor na desnoj strani Windows Explorera,
  2.  otovriće se Shorcut meni
  3. i na New opciji
  4. izabrati Folder