Windows Explorer

Označavanje fajlova i foldera

Na lijevoj strani moguće je označiti, aktivirati, samo jedan folder.

Na desnoj strani prozora moguće je označiti više foldera odjednom.

Označavanje

Tastatura

Padajući Meni

Svih foldera

Ctrl + ''A''

Edit, Sellect All

Određenih foldera

Ctrl + Strelica prema dole ili gore

Možemo označiti jedan ili više fajlova ili foldera. Jedan fajl označavamo klikom miša ili strelicom.

Više fajlova označavamo: