Windows Explorer

Prikaz fajlova i foldera

Izgled foldera mijenja se na desnoj strani Windows Explorel prozora.

Postoje tri načina mijenjanja izgleda:

Na View meniju izaberite jedan od četiri oblika prikaza foldera i fajlova:

Large icons – Ikone foldera i fajlova su velike

Small icons – Ikone foldera i fajlova su male

List – Ikone foldera i fajlova su poput liste

Details – Ikone foldera i fajlova pojavljuju se sa

detaljima: ime, veličina fajla, tip i datum kada je kreiran ili otvoren posljednji put.

as Web Page – Desna strana foldera izgleda kao Web stranica. Prikazuje sadržaj dokumenta.

 
ili

Kliknuti na dugme koji se nalazi na Toolbaru i izabrati željeni prikaz.

 

  
ili

Klikom sekundarne tipke miša klinuti na prazan prostor na desnoj strani Windows Explorera i na View opciji izabrati željeni prikaz.