Novi folder

1. Desnim tasterom kliknemo na praznu povrsinu

2. New

3. Folder

4. Upisujemo ime foldera

5. Enter ili kliknemo na praznu povrsinu

5. KRAJ

 

Windows Okruzenje