WindowsXP abc - Quiz - 2. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Kartica /TAB/ APPLICATION u TASK MANAGER dijalog prozoru sadrži spisak otvorenih aplikacija
ne
zavisno od tipa računara
da
ponekad