WindowsXP abc - Quiz - 2. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik može da zatvori aplikciju iz TASK MANAGER dijalog prozora
da
ponekad
zavisno od tipa računara
ne