WindowsXP abc - Quiz - 2. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Naslovna linija neaktivnog prozora je:
sa imenom aplikacije
uvijek siva
sa dugmadima za promjenu veličine prozora
različite boje od naslovne linije aktivnog prozora