WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Zatvaranje prozora se ne izvodi sa
CONTROL PANEL, opcija CLOSE
dugme CLOSE
meni prečice dugmeta aplikacije, opcija CLOSE
CONTROL meni, opcija CLOSE
meni prečice naslovne linije, opcija CLOSE