WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Dugme koje obezbjeđuje proširenje prozora na cijeli ekrana
MINIMIZE
MAXIMIZE
Ni jedno od pobrojanih
RESTORE
CLOSE