WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Kako nazivamo dio ekrana koji sadrži komande (klikom na njih se izvodi aktivnost)
Dokument
Meni
Računar
Ništa od pobrojanog