WindowsXP abc - Quiz - 7. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
tastatura /KEYBOARD/
boje dijelova ekrana /APPEARANCE /
pokazivači /POINTERS/
okvir /BORDERS/