WindowsXP abc - Quiz - 7. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
okvir /BORDERS/
uzorci /PATERNS/
pokazivači /POINTERS/
izgleda redne površine /DESKTOP/