WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Koji od pobrojanih nije način promjene imena fajla /RENAME/
dvostruki klik na ime fajla u WINDOWS EXPLORER-u
opcijom menija prečice imena fajla /SHORTCUT MENU/
dva klika na ikonu fajla u WINDOWS EXPLORER-u
RENAME opcija iz FILE menija WINDOWS EXPLORER-a