WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Meni prečice foldera sadrži opciju za promjenu imena foldera
ne
nikada
da
zavisi od računara