WindowsXP abc

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Opcija MY RECENT DOCUMENTS iz START menija:
Podešavanje komponenati sistema WINDOWS-a
Lista 15 zadnje korištenih dokumenata
Spisak program koje možemo startati
Korisnik kreira meni koji može sadržavati: programe, dokumente, foldere