WindowsXP abc

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Brisanjem fajlova i foldera iz korpe /RECYCLE BIN/ fajlovi foldera se
Ništa od pobrojanog
Brišu iz ROM-a
Ne vide u folderu / RECYCLE BIN/
Brišu iz aplikacije