WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
ikonu
naslovnu liniju neaktivnog
DESKTOP
START dugme