WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Kartica /TAB/ APPLICATION u TASK MANAGER dijalog prozoru sadrži spisak otvorenih aplikacija
da
ponekad
ne
zavisno od tipa računara