WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta nije dio prozora
ćelija /CELL/
naslovna linija /TITLE BAR/
linija menija /MENU BAR/
Linija alata /TOOLBAR/