WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik može da utiče na pojavljivanje znaka sa slike ispred imena opcije
ne
da
zavisno od računara
nikad