WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Naslovna linija aktivnog prozora je
svijetlo plava
uvijek plava
uvijek siva
druge boje