WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Aktivni prozor je
prvi do linije alata /TASK BAR/
prvi do korisnika
prvi do DESKTOP-a
gornji lijevi
najveńći