WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
DESKTOP
naslovnu liniju neaktivnog
ikonu
START dugme