WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
modema
skrol trake
redoslijeda zaglavlja-naslova menija
sadržaja linije alata