WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Poruka o trenutnom položaju kursora i pokazivača miša se nalazi u
linija statusa
linija poslova
linija menija
linija pregleda