WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

VIEW dugme u WINDOWS EXPLORER-u se koristi za:
vraćanje za jedan folder prema korijenu/DESKTOP-u
prikaz svojstava fajlova i podfoldera
izbor detaljnosti prikaza spiska fajlova i podfoldera
brisanje fajlova i podfoldera
odustajanje od posljednje aktivnosti