WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Naslovna linija prozora sadrži
ime korisnika
ime dokumenta
ime aplikacije
ime aplikacije i dokumenta