WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
DESKTOP
ikonu
START dugme
dugme neaktivne aplikacije