WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
tastatura /KEYBOARD/
čuvara ekrana /SCREEN SAVER /
okvir /BORDERS/
uzorci /PATERNS/