WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik može da utiče na pojavljivanje znaka sa slike ispred imena opcije
da
ne
zavisno od računara
nikad