WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Desni klik /RIGHT CLICK/ pripada uz __________ tipku miša
primarnu
obe
sekundarnu