WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dugme prozora aktivne aplikacije je
uvijek prvo s lijeva
druge boje
plavo
uvijek prvo s desna