WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kartica /TAB/ APPLICATION u TASK MANAGER dijalog prozoru sadrži spisak otvorenih aplikacija
da
zavisno od tipa računara
ponekad
ne