WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik može da sprijeći promjenu veličine linije alata /TASKBAR/
ne
zavisno od računara
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
da