WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koji od termina nije aktivnost miša
DRAG AND DROP
DOUBLE CLICK
CTRL + DRAG AND DROP
DIALOG BOX
RIGHT CLICK