WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

TASK MANAGER dijalog prozor sadrži status otvorenih aplikacija
ne
zavisno od tipa računara
da
ponekad