WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Mjesto prikaza TASKBAR je:
uvijek razlińćito
uz ivicu ekrana
na sredini ekrana
sam na dnu