WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

FILE, EDIT, VIEW, HELP su zajedno u kom dijela prozora
linija pregleda
linija statusa
linija poslova
linija menija