WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Minimiziranje prozora se ne izvodi sa
dugme MINIMIZE
CONTROL meni, opcija MINIMIZE
meni prečice dugmeta aplikacije, opcija MINIMIZE
CONTROL PANEL, opcija MINIMIZE
meni prečice naslovne linije, opcija MINIMIZE