WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Iz TASKBAR-a se može mijenjanti veličina prozora
ne
da
zavisno od računara