WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Element WINDOWS-a nije
dijalog prozor
meni
ikona
lista
prozor